0 коментар

Срокове за изплащане на…

Срокове за изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност   Паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Изключенията от това правило са две: - когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или..

Прочетете още