0 коментар

    Програмите и мерки за…

    Програмите и мерки за субсидирана заетост, насочени към безработните лица с трайни увреждания през 2019 г.   През 2019 г. безработните лица с трайни увреждания могат да се включат в субсидирана заетост по редица програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, включени в Националния план за действие по заетостта. Повишаване пригодността за заетост..

    Прочетете още