JOBS4ALL.BG е съвместна инициатива на Националната федерация на работодателите на инвалиди и Сдружение Хоризонти с цел улесняване достъпа до заетост на лица с увреждания чрез електронно посредничество между търсещите и предлагащите работно място, както и чрез информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото.

Една от основните ценности на Европейския Съюз е именно многообразието. Осезаемо преимущество на пазара имат тези работодатели, които се ръководят от принципа на многообразието в своята бизнес стратегия и поставят на първо място своите служители, независимо от физическите способности. ЕС се стреми да насърчава многообразието на работното място с цел подобряване на конкурентоспособността и популяризиране равенството и благосъстоянието на гражданите си.

cs_image_url

"

Понятието „многообразие“ се свързва с многото различни типове хора, съставляващи една компания. Всеки от тях има своите индивидуални и специфични особености, но в същото време споделя и общи аспекти с останалите. В по-общ план, идеята за многообразие препраща към толерантността и уважението, които дадена компания демонстрира към характерните черти на всеки индивидуален служител.

"


Практически наръчник за въвеждане и прилагане на Харта за многообразие

Европейска Комисия, 2015

JOBS4ALL.BG е насочена към насърчаване на трудовата заетост на лица с увреждания на пазара на труда.
На тази платформа:

1. работодателите могат директно да търсят, намират и контактуват с точните лица, които искат да наемат на работа;

2. кандидатите, които искат да започнат работа могат да:

2.1. търсят обява за свободно работно място:

- по ключова дума - какво могат да работят/ какво искат да работят;

- в каква професионална област биха могли да работят;

2.2. получат известие, когато излезе подходяща работа за тях;

2.3. получат кореспонденция от потенциални работодатели с цел работа;

2.4. кандидатстват пред работодатели по техни обяви;

2.5. се обърнат към конкретни работодатели с цел работа.

cs_image_url

Основана в края на 2000 г. НФРИ е водеща организация в България, посветена на насърчаване на заетостта на хората с увреждания във всички форми на заетост – обичайна, подкрепена, защитена и специализирана. НФРИ е организация с голям брой членове – МСП в които работят хора с увреждания.  Тези работодатели се съсредоточават върху възможностите на служителя, независимо от дефицитите като зачитат уменията и способностите на всеки отделен човек.

Главните цели на НФРИ са да: подкрепя и съдейства на членовете наели лица с увреждания; насърчава социални бизнес практики, които са от полза както за бизнеса, така и за обществото; развива социални проекти и програми, за да представи как в партньорство могат успешно да се решават различен спектър проблематични въпроси на локално равнище; споделя идеи, информация и опит по линия на социални бизнес практики и на партньорски сътрудничества на локално и междунароидно ниво.


cs_image_url

Сдружение Хоризонти е независима и непартийна организация, която през последните години се утвърди като генератор на идеи, насърчаваща процеса на реформи в сферата на уврежданията чрез въздействие върху политиката и гражданското общество. Сдружението цели да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени политики спрямо социалната група хора с увреждания, социална промяна и създаване на нови партньорства.